Promocja ograniczona czasowo -50%
na wszystko na naszej stronie

Pettag4life.pl- Regulamin

Wstęp

Niniejsza umowa zawierana jest przez firmę ATRYOS DMCC o identyfikacyjnym numerze podatkowym 119327 i formie prawnej LTD [spółka z ograniczoną odpowiedzialnością] (dalej jako Sprzedawca, Firma) oraz osobę, która chce dokonać zakupu za pośrednictwem strony internetowej https://www.pettag4life.pl (dalej jako Kupujący, Klient).

Akceptacja Regulaminu

Kupujący potwierdza, że przeczytał Regulamin obowiązujący podczas składania zamówienia i zobowiązuje się bez zastrzeżeń przestrzegać jego zasad.

Obsługa klienta

Firma ATRYOS DMCC zapewnia Kupującemu możliwość kontaktu za pomocą następującej metody:

- Formularz eContact: Kupujący może skontaktować się, aby otrzymać gwarantowaną odpowiedź w ciągu 24 godzin, jak również wysłać wiadomość e-mail na adres: contact@pettag4life.pl

Produkty

Zdjęcia przedstawiające Produkty nie są objęte Umową między Firmą a Kupującym. Zabrania się jakiegokolwiek wykorzystywania i/lub reprodukcji zdjęć. Zdjęcia przedstawiające stronę internetową Firmy podlegają zasadom Regulaminu.

Ceny produktów podane są w Polish złoty. Wszystkie podatki (VAT/PTU) są wliczone w końcową cenę produktu.

Podane ceny nie obejmują kosztów pakowania i wysyłki, które zostaną naliczone oddzielnie i przedstawione Kupującemu po ostatecznym potwierdzeniu złożonego zamówienia.

Produkty oferowane są na sprzedaż w zależności od dostępności. Jeżeli którykolwiek z Produktów okaże niedostępny, Kupujący zostanie powiadomiony o oczekiwanym czasie uzupełnienia magazynu za pośrednictwem strony internetowej, gdy tylko będzie to możliwe. Jeżeli którykolwiek z Produktów okaże się niedostępny po zatwierdzeniu zamówienia, Kupujący będzie mieć możliwość anulowania zamówienia, wysyłając wiadomość e-mail z prośbą o zwrot poniesionych kosztów nie później niż w ciągu trzydziestu (30) dni od ostatniego odbioru zamówienia lub wymiany niedostępnego Produktu (Produktów).

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za braki w magazynie lub niedostępność Produktów.

Zachowanie tytułu własności

Zamówione Produkty pozostają własnością Sprzedawcy do momentu otrzymania pełnej zapłaty. Gdy natomiast zostaną one dostarczone, odpowiedzialność za nie spoczywać będzie na Kupującym.

Nie ma możliwości wzniesienia sporu dotyczącego samej dostawy, jeżeli opakowanie wydaje się być należycie dostarczone, co wynika z odpowiedniego potwierdzenia pocztowego systemu komputerowego.

Zamówienie

Za dowód charakteru, zawartości i daty zamówienia uważa się informacje gromadzone przez automatyczne systemy rejestracji. Kupujący ponosi odpowiedzialność za informacje generowane podczas składania zamówienia: Sprzedający nie odpowiada za brak możliwości dostarczenia Produktu w przypadku nieprawidłowych danych kontaktowych adresata.

Kosztami nowej dostawy zostanie obciążony Kupujący.

Płatność

Podczas potwierdzania zamówienia Kupujący ma możliwość wyboru jednej z następujących metod płatności:

- Karta kredytowa

Płatność musi zostać zrealizowana przez Kupującego w momencie składania zamówienia online. Depozyty lub zaliczki nie są i nie będą w żadnym kontekście uznawane sza płatność. Wszystkie zamówienia, a także podatki i inne obowiązkowe składki, opłacane są w Polish złoty.

Kupujący oświadcza ATRYOS DMCC , że posiada wymagane pozwolenie do korzystania z wybranej metody płatności podczas składania i opłacania zamówień.

ATRYOS DMCC zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub anulowania realizacji jakiegokolwiek zamówienia i/lub dostawy, niezależnie od charakteru i stopnia zaawansowania dotychczasowej realizacji, w przypadku błędów płatności lub otrzymania częściowej płatności od Kupującego, a także w razie odmowy płatności lub oszustwa bądź próby oszustwa w zakresie korzystania ze strony internetowej.

W przypadku zaległych do spłacenia kwot po dziesięciu dniach od daty rozliczenia lub wydania powiadomienia o niewypłacalności ze strony banku automatycznie naliczane są kary. Jeżeli wcześniejsze zamówienie zostanie opłacone z opóźnieniem lub częściowo, wysyłka nowego zamówienia może zostać zawieszona, niezależnie od postanowień niniejszej umowy.

ATRYOS DMCC zastrzega sobie prawo do zażądania kserokopii dowodu osobistego i/lub, gdy ma to zastosowanie, karty kredytowej (jedynie jej przedniej części) i/lub potwierdzenia adresu Kupującego w przypadku płatności kartą kredytową.

W celu zwalczania nielegalnych działań w Internecie, informacje dotyczące zamówienia Kupującego mogą zostać przekazane dowolnej stronie trzeciej upoważnionej przez prawo lub wyznaczonej przez ATRYOS DMCC wyłącznie w celu zweryfikowania tożsamości Kupującego, ważności zamówienia, zastosowanej metody płatności i planowanej dostawy.

ATRYOS DMCC zachowuje pełne własnościowe prawo do sprzedawanych Produktów do momentu otrzymania pełnej płatności za nie.

Dostawa

Średni czas dostawy wynosi od 5 do 7 dni roboczych. Dostawa realizowana jest z pomocą Swisspost. Zamówienie zostanie wysłane w ciągu 24-48 godzin po otrzymaniu płatności. Firma ATRYOS DMCC nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane przez Swisspost lub problemy z procesem dostawy.

Niezależnie od sytuacji, wszelkie opóźnienia dostawy zamówienia nie upoważniają Kupującego do żądania odszkodowania lub odsetek. Sprzedający nie ponosi za to odpowiedzialności.

W momencie otrzymania zamówionych Produktów Kupujący ma obowiązek sprawdzenia ich w celu potwierdzenia ich zgodności. Kupujący powinien jak najszybciej zgłosić wszelkie odstępstwa (brakujący lub uszkodzony Produkt, uszkodzone opakowanie, itp.), kontaktując się z działem Obsługi Klienta za pomocą poczty e-mail lub telefonu. Sprzedawca nie akceptuje jakichkolwiek roszczeń zgłaszanych po upływie 15 dni.

 

NIEKOMPLETNY LUB NIEPOPRAWNY ADRES:

W przypadku błędu w adresie dostawy koszty ponownego doręczenia zamówienia ponosi Kupujący.

NIEODEBRANIE PRZESYŁKI NA POCZCIE, W PUNKCIE ODBIORU LUB U DOSTAWCY:

W przypadku nieodebrania przesyłki koszty ponownego doręczenia zamówienia spoczywają na Kupującym.

Prawo do odstąpienia i wymiany

Kupujący ma 15 DNI od momentu odbioru zamówienia na zwrot na własny koszt wszystkich produktów w ramach zamówienia, aby otrzymać pełny zwrot poniesionych kosztów z wyłączeniem kosztów dostawy.

Produkty należy zwrócić Firmie ATRYOS DMCC w sposób opisany poniżej:

Zwrot Produktów

Dostarczone produkty muszą być zwrócone przez Kupującego za pomocą poczty rejestrowanej na poniższy adres:

ATRYOS DMCC Ltd
39/41 City Mill Lane
Gibraltar
GX11 1AA
GIBRALTAR

 

POLITYKA ZWROTÓW

  • Produkt powinien być zwrócony w ciągu 15 dni od momentu doręczenia
  • Produkt musi zostać zwrócony w oryginalnym stanie

 

ZWROT:

Zwrot zostanie zrealizowany z wykorzystaniem tej samej metody płatności, która została użyta podczas opłaty zamówienia przez Kupującego, w ciągu 5-7 dni roboczych po otrzymaniu przez Sprzedawcę zwracanych Produktów.

NOTA KREDYTOWA:

Po otrzymaniu zwracanych Produktów Sprzedawca wystawi Kupującemu notę kredytową, która zostanie umieszczona bezpośrednio w jego koszyku na stronie internetowej.

Skorzystanie z niej jest bardzo proste.

Wystarczy złożyć nowe zamówienie obejmujące preferowany przedmiot, przejść do podsumowania koszka, gdzie znajduje się nota kredytowa, a następnie kliknąć „DODAJ” przy opcji „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”.

Wartość noty kredytowej Kupującego zostanie odliczona od ostatecznej kwoty zamówienia.

 

KOSZT PRZESYŁKI ZWROTNEJ:

Koszty przesyłki zwrotnej spoczywają na Kupującym.

Adres zwrotny:

ATRYOS DMCC Ltd
39/41 City Mill Lane
Gibraltar
GX11 1AA
GIBRALTAR

Informacje prawne

Przekazywane danych osobowych gromadzonych w ramach sprzedaży na odległość jest czynnością obowiązkową. Dane te są niezbędne do przetwarzania zamówień i realizacji wysyłki, a także wystawiania faktur. Są one ściśle poufne. Brak przekazania danych oznacza automatyczne odrzucenie zamówienia.

Użytkownik ma prawo uzyskać dostęp, modyfikować, poprawiać i usuwać dane na swój temat. Aby skorzystać z tego prawa, Kupujący powinien wysłać wiadomość do działu Obsługi Klienta za pomocą poczty tradycyjnej na poniższy adres: 

ATRYOS DMCC Ltd
39/41 City Mill Lane
Gibraltar
GX11 1AA
GIBRALTAR

Spory

Niniejszy Regulamin i stosunki umowne między Sprzedawcą a Kupującym podlegają prawu Gibraltar. Wszelkie spory, niezależnie od miejsca dostawy i uzgodnionej metody płatności, podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów na Gibraltar.

Adres rejestracji:

13/1 Line Wall Road
Gibraltar
GX11 1AA
GIBRALTAR