Promocja ograniczona czasowo -50%
na wszystko na naszej stronie

Polityka Prywatności

Data wejścia w życie: 26 czerwca 2019 r


ATRYOS DMCC („nas”, „my” lub „nasz”) obsługuje witrynę https://www.pettag4life.pl (zwaną dalej „Usługą”).


Ta strona informuje cię o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania z naszej Usługi oraz o wyborach, które zostały powiązane z tymi danymi.


Używamy twoich danych do świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszymi zasadami. O ile nie określono inaczej w niniejszej Polityce Prywatności, warunki określone w niniejszej Polityce Prywatności mają takie samo znaczenie, jak Warunki użytkowania zamieszczone na stronie https://www.pettag4life.pl

Definicje

Usługa
Usługa jest witryną https://www.pettag4life.pl obsługiwaną przez ATRYOS DMCC
Dane osobowe
Dane osobowe oznaczają dane o żyjącej osobie, którą można zidentyfikować na podstawie tych danych (lub na podstawie tych i innych informacji będących w naszym posiadaniu lub mogących wejść w nasze posiadanie).
Dane użytkowania
Dane użytkowania to dane zbierane automatycznie albo generowane przez korzystanie z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).
Ciasteczka
Pliki cookie to małe pliki przechowywane na twoim urządzeniu (komputerze lub urządzeniu mobilnym).
Administrator danych
Administrator danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, która (samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami) określa cele i sposób przetwarzania danych osobowych.
Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności my jesteśmy Administratorem danych osobowych.
Podmioty przetwarzające dane (lub Dostawcy usług)
Podmiot przetwarzający dane (lub Dostawca usług) oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Administratora danych.
Możemy korzystać z usług różnych usługodawców w celu wydajniejszego przetwarzania danych.
Podmiot danych (lub Użytkownik)
Podmiot danych to każda żyjąca osoba, która korzysta z naszej Usługi i jest osobą, której dotyczą Dane osobowe.

Gromadzenie i wykorzystanie danych

Gromadzimy kilka różnych rodzajów informacji do różnych celów w celu świadczenia i ulepszania naszej Usługi.

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobowe

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić cię o przekazanie nam pewnych danych osobowych, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z tobą lub identyfikacji („Dane osobowe”). Dane osobowe mogą obejmować między innymi (ale nie tylko):


• Adres e-mail
• Imię i nazwisko
• Numer telefonu
• Adres, województwo, kod pocztowy, miasto
• Pliki cookie i dane o użytkowaniu


Możemy wykorzystywać twoje Dane osobowe do kontaktowania się z tobą za pomocą newsletterów, materiałów marketingowych lub promocyjnych i innych informacji, które mogą cię zainteresować. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas niektórych lub wszystkich tych komunikatów, korzystając z linka do anulowania subskrypcji lub postępując według instrukcji zawartych w każdym wysyłanym przez nas e-mailu.

Dane użytkowania

Możemy również gromadzić informacje o sposobie dostępu do Usługi i korzystania z niej („Dane użytkowania”). Te Dane użytkowania mogą zawierać informacje, takie jak adres protokołu internetowego komputera (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszej Usługi, które odwiedzasz, czas i datę wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikatowe identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Ciasteczka

Używamy plików cookie i podobnych technologii w celu śledzenia aktywności w naszej Usłudze i przechowujemy określone informacje.

Ciasteczka to pliki z niewielką ilością danych, które mogą zawierać anonimowy unikalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki z witryny internetowej i przechowywane na twoim urządzeniu. Wykorzystywane są również inne technologie śledzenia, takie jak sygnały nawigacyjne, tagi i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi.

Możesz poinstruować przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie ciasteczka lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi.

Przykłady wykorzystywanych przez nas plików cookie:

 • Pliki cookie sesji. Używamy Plików cookie sesji do obsługi naszej Usługi.
 • Preferencyjne pliki cookie. Używamy Preferencyjnych plików cookie, aby zapamiętać twoje preferencje i różne ustawienia.
 • Pliki cookie bezpieczeństwa. Używamy Plików cookie bezpieczeństwa do celów bezpieczeństwa.

Wykorzystanie danych

ATRYOS DMCC wykorzystuje zgromadzone dane do różnych celów:

• W celu zapewnienia i utrzymania naszej Usługi

• Aby powiadomić cię o zmianach w naszej Usłudze

• Aby umożliwić ci uczestnictwo w interaktywnych funkcjach naszej Usługi, jeśli zdecydujesz się to zrobić

• Aby zapewnić obsługę klienta

• W celu zbierania analiz lub cennych informacji w celu ulepszenia naszej Usługi

• Aby monitorować korzystanie z naszej Usługi

• W celu wykrywania, zapobiegania i rozwiązywania problemów technicznych

• Aby dostarczać ci newsy, oferty specjalne i ogólne informacje o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy i które są podobne do tych, które już kupiłeś lub o które zapytałeś, chyba że zdecydujesz się nie otrzymywać takich informacji

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Jeśli pochodzisz z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), podstawa prawna ATRYOS DMCC do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce prywatności zależy od gromadzonych przez nas Danych osobowych i kontekstu, w którym je gromadzimy.

ATRYOS DMCC może przetwarzać twoje Dane osobowe, ponieważ:

 •          Musimy zawrzeć z tobą umowę
 •          Dałeś nam na to zgodę
 •          Przetwarzanie leży w naszym uzasadnionym interesie i nie jest nadrzędne w stosunku do twoich praw
 •          Do celów przetwarzania płatności
 •          Aby zachować zgodność z prawem

Zatrzymywanie danych

ATRYOS DMCC będzie przechowywać twoje Dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności. Będziemy przechowywać i wykorzystywać twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli będziemy zobowiązani do zatrzymania twoich danych w celu przestrzegania obowiązujących przepisów), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

ATRYOS DMCC zachowa również Dane użytkowania do celów analizy wewnętrznej. Dane użytkowania są na ogół przechowywane przez krótszy okres, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane w celu zwiększenia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy okres.

Transfer danych

Twoje informacje, w tym Dane osobowe, mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza twoim województwem, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy o ochronie danych mogą różnić się od przepisów twojej jurysdykcji.

Jeśli użytkownik znajduje się poza Gibraltar i zdecyduje się przekazać nam informacje, należy pamiętać, że przesyłamy dane, w tym Dane osobowe, do Gibraltar i tam przetwarzamy.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, a następnie przesłanie takich informacji oznacza zgodę na to przeniesienie.

ATRYOS DMCC podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że twoje dane są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz że żadne przeniesienie twoich danych osobowych do innej organizacji lub kraju nie będzie miało miejsca, jeśli nie będą istniały odpowiednie kontrole gwarantujące bezpieczeństwo twoich danych i innych informacji osobowych.

Ujawnianie danych

Wymogi prawne

ATRYOS DMCC może ujawnić twoje Dane osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, aby:

 •          spełnić zobowiązanie prawne
 •          chronić i bronić praw lub własności ATRYOS DMCC
 •          zapobiegać lub badać możliwe niewłaściwe działania związane z Usługą
 •          chronić bezpieczeństwo osobiste użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 •          w celu ochrony przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo twoich danych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony twoich Danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich absolutnego bezpieczeństwa.

Twoje prawa do ochrony danych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Jeśli jesteś rezydentem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), masz określone prawa do ochrony danych. ATRYOS DMCC dąży do podjęcia uzasadnionych kroków, aby umożliwić Ci poprawienie, zmianę, usunięcie lub ograniczenie wykorzystania twoich Danych osobowych.

Jeśli chcesz być informowany o tym, jakie dane osobowe przechowujemy na twój temat i jeśli chcesz je usunąć z naszych systemów, skontaktuj się z nami.

W szczególnych okolicznościach masz następujące prawa do ochrony danych:

 

Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które mamy na twój temat. Gdy tylko jest to możliwe, możesz uzyskać dostęp, aktualizować lub zażądać usunięcia swoich Danych osobowych bezpośrednio w sekcji ustawień konta. Jeśli nie możesz wykonać tych czynności samodzielnie, skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc.

Prawo do sprostowania. Masz prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.

Prawo do sprzeciwu. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas twoich Danych osobowych.

Prawo do ograniczenia. Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich Danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do otrzymania kopii informacji, które mamy na twój temat, w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie stosowanym formacie.

Prawo do wycofania zgody. Masz również prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, w którym ATRYOS DMCC polegało na twojej zgodzie na przetwarzanie Danych osobowych.

 

Pamiętaj, że możemy poprosić cię o zweryfikowanie twojej tożsamości przed odpowiedzią na takie prośby.

Masz prawo złożyć skargę dotyczącą gromadzenia i wykorzystywania twoich Danych osobowych do organu Ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym organem Ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

 

Dostawcy usług

Możemy zatrudniać firmy zewnętrzne i osoby fizyczne w celu usprawnienia naszej Usługi („Dostawcy usług”), świadczenia Usługi w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomocy w analizie korzystania z naszej Usługi.

Te osoby trzecie mają dostęp do twoich Danych osobowych wyłącznie w celu wykonywania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania i nie wykorzystywania ich w żadnym innym celu.

Analityka

Możemy używać zewnętrznych dostawców usług do monitorowania i analizy korzystania z naszej Usługi.

Google Analytics

Google Analytics to usługa analizy sieci oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch w witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Te dane są udostępniane innym usługom Google. Google może wykorzystywać zgromadzone dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej.

Możesz zrezygnować z udostępniania swojej aktywności w usłudze Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek uniemożliwia JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js i dc.js) dzielenie się informacjami z Google Analytics na temat odwiedzin.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie ochrony prywatności, odwiedź stronę internetową Warunki prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Remarketing zachowań

ATRYOS DMCC korzysta z usług remarketingowych do reklamowania się w witrynach stron trzecich po odwiedzeniu naszej Usługi. My i nasi zewnętrzni dostawcy używamy ciasteczek do informowania, optymalizacji i wyświetlania reklam na podstawie twoich poprzednich wizyt w naszej Usłudze.

Google Ads (AdWords)

Usługa remarketingowa Google Ads (AdWords) jest świadczona przez Google Inc.

Możesz zrezygnować z Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google, odwiedzając stronę ustawień Google Ads: https://www.google.com/settings/ads

Google zaleca również zainstalowanie dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - w przeglądarce internetowej. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics zapewnia odwiedzającym możliwość zapobiegania gromadzeniu i wykorzystywaniu ich danych przez Google Analytics.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie ochrony prywatności, odwiedź stronę internetową Warunki prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Remarketing Bing Ads

Usługa remarketingowa Bing Ads jest świadczona przez Microsoft Inc.

Możesz zrezygnować z reklam Bing Ads opartych na zainteresowaniach, postępując zgodnie z ich instrukcjami: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Możesz dowiedzieć się więcej o praktykach i polityce prywatności Microsoft, odwiedzając ich stronę z Polityką prywatności: https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement

Facebook

Usługa remarketingowa na Facebooku jest świadczona przez Facebook Inc.

Możesz dowiedzieć się więcej o reklamach opartych na zainteresowaniach na Facebooku, odwiedzając tę stronę: https://www.facebook.com/help/164968693837950

Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach na Facebooku, postępuj zgodnie z tymi instrukcjami na Facebooku: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook przestrzega samoregulacyjnych zasad reklamy behawioralnej online ustanowionych przez Digital Advertising Alliance. Możesz również zrezygnować z Facebooka i innych firm uczestniczących za pośrednictwem Digital Advertising Alliance w Gibraltar https://www.aboutads.info/choices/, Digital Advertising Alliance of Canada w Kanadzie https://youradchoices.ca/ lub European Interactive Digital Advertising Alliance in Europe https://www.youronlinechoices.eu/ lub zrezygnuj z ustawień urządzenia mobilnego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk prywatności Facebooka, odwiedź Politykę danych Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Płatności

Możemy dostarczać płatne produkty i/lub usługi w ramach Usługi. W takim przypadku do przetwarzania płatności korzystamy z usług stron trzecich (np. podmiotów przetwarzających płatności).

Nie będziemy przechowywać ani zbierać danych karty płatniczej. Informacje te są przekazywane bezpośrednio naszym zewnętrznym podmiotom przetwarzającym płatności, których wykorzystanie danych osobowych jest regulowane przez ich Politykę prywatności. Te podmioty przetwarzające płatności działają zgodnie ze standardami ustalonymi przez PCI-DSS zarządzanymi przez PCI Security Standards Council, która jest wspólnym wysiłkiem marek takich jak Visa, MasterCard, American Express i Discover. Wymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczne przetwarzanie informacji o płatnościach.

Podmioty przetwarzające płatności, z którymi współpracujemy to:

Stripe

Ich Politykę prywatności można znaleźć na stronie  https://stripe.com/us/privacy

Linki do innych stron

Nasza Usługa może zawierać linki do innych stron, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli klikniesz link strony trzeciej, nastąpi przekierowanie do strony tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron lub usług stron trzecich.

Prywatność Dzieci

Nasza usługa nie jest skierowana do osób poniżej 18 roku życia („Dzieci”).

Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 18 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że twoje Dziecko przekazało nam Dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy Dane osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Powiadomimy cię e-mailem i/lub wyraźnym powiadomieniem w naszej Usłudze przed wejściem w życie zmiany i zaktualizujemy „datę wejścia w życie” na początku niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany niniejszej Polityki prywatności obowiązują, gdy zostaną opublikowane na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami:

 •          Na adres e-mail: contact@pettag4life.pl